Site Overlay

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่ประเภท เลือกใช้ประเภทไหนดี

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ความสูญเสียที่ลุกลามรุนแรงในหลายๆกรณีมักมีสาเหตุมาจากการเตือนภัยที่ล่าช้าเกินไป เพราะถ้าระงับเหตุได้ล่าช้าความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างพวกโรงงานอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทจะทำงานแตกต่างกันออกไป แล้วควรเลือกติดตั้งแบบไหนดี? ประเภทของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้                Continue readingระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่ประเภท เลือกใช้ประเภทไหนดี